26-06-2020

Geachte ,
Wij hebben belangrijk nieuws voor u. Met ingang van 1 juli 2020 is vb&t vastgoedmanagement niet meer de beheerder van uw huurwoning en/of parkeerplaats. Vanaf dan kunt u met al uw vragen, service- en reparatieverzoeken terecht bij Heimstaden.
Wie is Heimstaden?
Zoals u wellicht weet, is Heimstaden de eigenaar van uw huurwoning en/of parkeerplaats. Vb&t vastgoedmanagement verzorgde hierbij het beheer in opdracht van deze organisatie.
Heimstaden is een van oorsprong Scandinavische woningverhuurder die het leven van zijn huurders comfortabeler wil maken – en tegelijkertijd een bijdrage wil leveren aan een duurzamere toekomst.
Heimstaden staat graag zelf in contact met zijn klanten, om zo beter te weten wat onder hen leeft. Vb&t vastgoedmanagement heeft in de afgelopen maanden daarom intensief met Heimstaden samengewerkt om het beheer van de woningen op 1 juli 2020 naadloos te kunnen overdragen.
Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 juli kunt u bij Heimstaden terecht voor al uw vragen en verzoeken met betrekking tot uw huurwoning en/of parkeerplaats. Heimstaden is op onderstaande manieren te bereiken.

E-mail: service@heimstaden.nl
Selfservice/website:
service.heimstaden.nl
Telefoon: 020 723 0920
Postadres: Herikerbergweg 328, 1101 CT, Amsterdam Zuidoost

21-06-2020

Agenda VvE Muzenlaan Woningen Algemene ledenvergadering.

Datum: donderdag 2 juli 2020, aanvang 19:00 uur Locatie: De twee gezusters (Luciushof), Putgraaf 3, Heerlen  

1. Opening en voorstellen nieuwe beheerder De ALV wordt geopend en Bovens Bouwadvies zal zich voorstellen. 
2. Benoemen voorzitter voor de duur van de vergadering 
3. Vaststellen agenda en aantal aanwezige stemmen 
4. Verslag vorige ALV Vaststellen verslag vorige ALV 
5.1 Financiële zaken: Jaarverslag 2019 MVGM heeft deze stukken opgesteld, kascontrole moet nog uitgevoerd worden. Toelichting op de cijfers kan en zal niet door Bovens Bouwadvies worden gegeven. De vraag is of MVGM dit nog zal doen, ook verantwoordelijkheid afrekening stookkosten 2019 ligt bij MVGM. 
5.2 Financiële zaken: verslag kascontrole Afhankelijk van het feit of MVGM deze nog heeft laten uitvoeren. 
5.3 Financiële zaken: Decharge verlenen en bestemmen resultaat Eveneens afhankelijk van MVGM 
5.4 Financiële zaken: Benoemen kascontrole 2020 
5.5 Financiële zaken: Begroting 2020 Voorstel is om de begroting voorlopig gelijk te houden, beheerder wil eerst een vol jaar "draaien" met de VvE. 
6.1 Technische zaken: MJOP Uitleg over aanpak/invulling MJOP en goedkeuring vragen voor offertes: Schilderen hekwerken Voorstel om Tisaco opdracht te geven voor uitvoeren schilderwerk, kosten € 59.312,50 excl. btw. (Offerte van Peter Wijns is € 63.377,85 excl. btw. Botterweck heeft zich teruggetrokken) Deurdrangers Voorstel is om mandaat te verlenen zodat het bestuur samen met beheerder later dit jaar de meest geschikte partij dit kan laten uitvoeren (tevens bepalen in overleg met de ALV welke deuren voorrang hebben aangezien het hele project te duur is) 
6.2 Technische zaken: Verwarming, update over de lopende zaken Unica is bezig om het geheel door te lichten en zal met een plan van aanpak komen. 
6.3 Technische zaken: Camera-update Er is een offerte voor het vernieuwen en updaten van het camera-systeem. Omdat Niwa niet meer bestaat zijn we bij de firma Alltec uitgekomen, zij hebben ooit alles aangebracht en zijn bekend met de VvE. 
7.1 Bestuurlijke zaken: Benoemen nieuw bestuurslid Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aan het behandelen van dit agendapunt opgeven. 
7.2 Bestuurlijke zaken: benoemen leden in commissies 
7.3 Bestuurlijke zaken: Huishoudelijk reglement 
8. Mededelingen van het bestuur 
9. Rondvraag en sluiting 13-06-2020

 Verwarmingssysteem 

Beste medebewoner,

enige tijd geleden is de firma Ubica gevraagd ons verwarmingssysteem na te kijken en adviezen te geven hoe het systeem geoptimaliseerd kan worden. Daarvoor heeft Unica een tijdspad aangeven dat ik heb bijgesloten. Her is puur ter informatie.


Met vriendelijke groet  Bert van Duin

Nieuwsbrief April 2020


Nieuwsbrief Muzenlaan 2 t/m 288
BVH en VvE

Tuinfeest 2020
De besturen van BVH en VvE hebben in verband met de Coronacrisis besloten dat er dit jaar geen zomers tuinfeest georganiseerd wordt. Mogelijk dat we in het najaar een bijeenkomst voor alle bewoners kunnen houden. Maar dan moeten we wel uit de crisis zijn.

Herinrichting van het Van Grunsvenplein
De besturen van VvE en HBV hebben een tweede gesprek gehad met mevrouw Rinia Chedi (projectleider Van Grunsvenplein). Onderwerp was de herinrichting van het Van Grunsvenplein en het proces dat daartoe moet leiden. Er wordt op dit moment een eerste ontwerp gemaakt. De besturen hebben een eerste blik op het concept mogen werpen. De ontwerpfase wordt eind dit jaar afgerond. Er wordt ter begeleiding een klankbordgroep in het leven geroepen en er worden informatiebijeenkomsten door de gemeente georganiseerd. Uiterlijk augustus 2020 wordt gestart met de uitvoering, de oplevering staat gepland voor maart 2021.

Balkons
Een aantal bewoners zijn bezig hun balkon af te schermen. In het Huishoudelijk Reglement staat echter:
4.7. Uitstraling van het gebouw
Ten behoeve van de uniformiteit mogen er, zowel in materiaal als kleurstelling, geen veranderingen aan de buitengevels worden aangebracht. Het aanbrengen van zonwering, balkonafscheidingen aan de buitenzijde van het complex is alleen toegestaan na toestemming van de VvE. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de bestuurder. De zonneschermen en screens dienen in een effen kleurstelling te worden aangebracht. Het aanbrengen van afschermmiddelen is dus niet toegestaan!

Aanbrengen automatische deurdrangers.
Bij een drietal bedrijven zijn offertes opgemaakt om de deuren in ons complex te voorzien van automatische deuropeners. In de volgende Algemene Ledenvergadering van de VvE zal daar een besluit over genomen worden. Gezien de hoge kosten voor de vervanging van alle deuren (± € 62.000,00) zullen we keuzes moeten maken. Voorlopig ziet het er echter nog niet in.

Ons parkje.
Nou ja, het is niet ons parkje maar het parkje van Heimstaden. In principe heeft Heimstaden het parkje in reserve gehouden om er ooit een aantal parkeerplaatsen aan te leggen mocht de huidige voorraad onvoldoende blijken. Vooralsnog is het aantal beschikbare parkeerplaatsen voldoende. Wij hebben dan ook van Heimstaden toestemming om een plan op te stellen hoe wij zelf wat aan de inrichting van het parkje kunnen bijdragen. Dan kun je denken aan het plaatsen van wat tuinmeubilair, meer bankjes, andere paden, noem maar
op. We zullen het wel zelf moeten realiseren en de kosten dragen. Bovendien houdt Heimstaden zich het recht voor om te allen tijden over te gaan tot het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Wij doen dan ook een oproep aan bewoners die mee willen denken en werken aan het verfraaien van het park zich te melden bij een van de bestuurders.

Klussen in huis.
Het Huishoudelijk Reglement zegt hierover:
Geen enkele bewoner mag geluidsoverlast veroorzaken zodat wordt voorkomen dat andere bewoners gestoord worden. Onder geluidsoverlast valt onder andere:
Geluid dat veroorzaakt wordt door verbouwingen, timmeren, boren, schuren en klussen. Deze werkzaamheden zijn alleen toegestaan op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en zaterdags van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Op zon- en feestdagen zijn deze werkzaamheden verboden.

Feestdagen 2020
 Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2020
 Goede vrijdag: vrijdag 10 april 2020
 Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 12 en maandag 13 april 2020
 Koningsdag: maandag 27 april 2020
 Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
 Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020
 Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 31 mei en maandag 1juni 2020
 Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2020
    (Bron: www.rijksoverheid.nl)
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen, geef dan uw emailadres en
huisnummer door aan bert.vanduin@gmail.com

NIEUWS

Kerkrade, 16 maart 2020

Betreft: Annuleren ALV

Geachte heer en mevrouw,

In verband met de huidige Corona crisis hebben wij besloten om de  geplande ALV van 26 maart 2020 uit te stellen.

Wij kunnen nu onmogelijk aangeven wanneer wij deze vergadering weer opnieuw kunnen inplannen.

Eventuele besluiten en /of beslissingen, die niet kunnen wachten, zullen separaat opgepakt en gecommuniceerd worden.

Wij rekenen op ieders begrip en hopen dat iedereen deze crisis gezond doorkomt.

Met vriendelijke groet,

Namens VvE Muzenlaan Woningen

Bovens Bouwadvies B.V.

W. Kicken

Memo´s

Waarom u op ons kunt rekenen? Omdat onze VVE veel meer is dan alleen een VVE. Elk bewoner voegt iets bijzonders aan onze VVE toe, maar we hebben onze waarden met elkaar gemeen.

Onze bewoners

Omdat we ervaren en betrouwbaar zijn en ons 100% focus op het beste resultaat hebben we al met vele fantastische mensen mogen werken.

.....