Ook prijsplafond voor stadsverwarming: wat weten we erover?

Publicatiedatum: 

12 november 2022

Het energieprijsplafond zal per 1 januari 2023 ook gelden voor woningen met stadsverwarming. Het gaat hier om ongeveer een half miljoen huishoudens in Nederland. Wat betekent deze maatregel in de praktijk voor hen?


1-11-2022

 VvE Muzenlaan Woningen

 Benzenraderweg 1
 6411 EC Heerlen
 -------------------------------------  
045-5352000 (tel) 
info@bovens-bouwadvies.nl

Geachte,         ***ALGEMENE BRIEF***  
VERHUURDERS DIT SVP AAN JULLIE HUURDERS COMMUNICEREN***
 
Bij de nieuwe verzamelplek zijn meerdere bordjes opgehangen waarop vermeld staat om de zakken niet eerder dan 24 uur voor het ophalen daar neer te zetten/leggen/hangen.
 
Helaas hebben wij nu alweer geconstateerd dat er bewoners zijn die zich daar niks van aantrekken. 
Wij willen iedereen vragen om zich te houden aan de regels.
 
 Met vriendelijke groet,
 Namens VvE Muzenlaan Woningen
 Bovens Bouwadvies B.V.
 Wim Kicken

 Bovens Bouwadvies BV 

Energie vergoeding

 22-10-2022

Geachte,

Als bewoner van een appartement op de Muzenlaan te Heerlen vraag ik mij het volgende af :

  • Wij zijn aan gesloten op de stadsverwarming van WKC Heerlen.
  • U als gasleverancier levert het gas aan deze stadsverwarming.
  • Hoe is het nu geregeld met het energieplafond?
  • Hoe komen wij aan het energie vergoeding van € 190 van november en december?

 

    Graag antwoord op deze vragen daar ik die nergens krijg.

    Met vriendelijke groet 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste meneer,

Onlangs stuurde je ons een e-mail. Daarin heb je een aantal vragen over de compensatie van de energiekosten. Graag stuur ik je daarom deze e-mail.
 
 Het klopt dat u recht heeft op een compensatie van € 190,00. Deze compensatie geldt voor stadsverwarming én stroom in uw geval. De compensatie wordt toegepast via de elektriciteitsrekening. Dit is zo bepaald door de overheid. 

 Het prijsplafond gaat ook gelden voor stadsverwarming. Het is echter nog niet duidelijk hoe dit prijsplafond eruit gaat zien. 

 Ik zou je willen adviseren om hiervoor onze website in de gaten te houden. Hier melden we al het nieuws omtrent de compensatie voor energie. Klik daarvoor  hier

 Ik hoop je zo voldoende te hebben geholpen. 


 | Hartelijke groet,     Willem Ennatuurlijk 

16-09-2022

 VvE Muzenlaan Woningen
 Benzenraderweg 1
 6411 EC Heerlen  045-5352000 (tel) 
 info@bovens-bouwadvies.nl

 Geachte,
 
 NIEUWE PLEK VOOR 
 PMD-AFVAL ZAKKEN
 
 Per direct zullen de PMD zakken aan de achterzijde aangeboden moeten worden en NIET meer aan de voorzijde van het complex.
 
 Deze plek bevindt zich tegenover de verzamelcontainers, achter het gebouw van de warmtevoorziening. 
 
 Hiermee is het verleden tijd dat de zakken aan de voorzijde worden gedumpt en het aanzicht van het gebouw beschadigen.  
 
LET OP: Ook voor deze plek geldt dat de zakken er maximaal 24 uur voor het ophalen neergelegd mogen worden!  
 
 Met vriendelijke groet,
 Namens VvE Muzenlaan Woningen
 Bovens Bouwadvies B.V.

 Wim Kicken

Wat mag er allemaal in de zak. 
https://rd4.nl/afvalscheidingswijzer/pmd

11-08-2022   Heimstaden

 

Heimstaden Netherlands B.V. Herikerbergweg 328-330
1101 CT Amsterdam Zuidoost
085 086 6039
heimstaden.nl

Datum: 11 augustus 2022
Vervanging parkeersysteem
Beste bewoner,
Hierbij informeren we je graag over toekomstige werkzaamheden. De firma Spectrum gaat
het parkeersysteem voor toegang tot het parkeerterrein vervangen op 26 september
aanstaande vanaf 09.00 uur.
Voor het nieuwe parkeersysteem ontvang je van ons een nieuwe druppel. Deze kun je
persoonlijk afhalen bij Heimstaden, Akerstraat 23 te Heerlen van maandag 5 september tot
en met vrijdag 23 september van 09.00 tot 14.00 uur.
Op de dag dat het parkeersysteem wordt vervangen, vragen we je om zowel de huidige
druppel als de nieuwe bij je te hebben.
Nadat het parkeersysteem is vervangen, kun je geen gebruik meer maken van de huidige
druppel om de schuifpoort van het parkeerterrein te openen.
Wij vertrouwen erop je hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Meer informatie
Heb je vragen naar aanleiding van deze brief? Stuur ons dan een e-mail via
service@heimstaden.com of bel tussen 8.00 en 18.00 uur naar 085 086 60 39.
Met vriendelijke groet,
Heimstaden Heerlen 

Wat betekend het nieuwe verkeersbord.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) staan ten aanzien van het erf de volgende bepalingen:

  • Voetgangers mogen de gehele breedte van de straat benutten om te lopen en te spelen.[3]
  • Er mag niet sneller dan 15 kilometer per uur worden gereden.[4] Tot 2013 werd de maximumsnelheid in het RVV omschreven als stapvoets. De Hoge Raad heeft bepaald dat dit een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur inhoudt.[5] In België is de maximaal toegelaten snelheid in een woonerf 20 kilometer per uur.[6]
  • Er mag alleen geparkeerd worden op daarvoor aangegeven plaatsen.[7]

Na een herziening van de regels voor het woonerf in 1988, kan het erf ook worden toegepast in andere situaties zoals binnensteden, winkelgebieden en stationsgebieden.

In juli 2012 richtte het Nederlandse netwerk woonerfgoed, dat ijvert voor betere bekendheid en handhaving van de regels op woonerven, zich met een petitie tot de Tweede Kamer. Het (voorgestelde) nieuwe erfbord is – analoog aan het Zwitserse erfbord (zie hieronder bij Internationaal) – rechtsonder voorzien van een 15 km-aanduiding als "uiterste limiet". Dick Jense, de verkeerswethouder van Rijswijk die al eerder op verzoek van bewoners uit de woonerfwijk Leeuwendaal de woonerfborden had laten voorzien van 15 km-stickers, bood een nieuw erfbord aan. Inmiddels is woonerfgoed onderdeel geworden van de verkeersveiligheidsorganisatie MENSenSTRAAT.

Geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen

 

Bord C12 – Gesloten voor alle motorvoertuigen

Het doel van dit bord is duidelijk, hier mogen geen motorvoertuigen deze weg inrijden. Alleen fietsen en bromfietsen worden hier getolereerd.
Deze borden worden vaak geplaatst in woonwijken. Let er op, als je als (brom)fietser zo een bord tegenkomt, dat hier vaak kinderen kunnen spelen en dat er vanaf de andere zijde wel gewoon motorvoertuigen aan kunnen komen.

Bij toepassing van geslotenverklaringen, die aan één begin van de weg worden geplaatst, kan slechts worden opgetreden tegen bestuurders die de betrokken weg aan die zijde inrijden of ingaan. Tegen het gebruik van de weg kan op grond van de geslotenverklaring dan niet worden opgetreden. Je kunt namelijk vertellen dat je vanaf de andere zijde deze weg achteruit bent ingereden.

Door middel van onderborden kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd. 

04-08-2022

Geachte bewoner(s) Muzenlaan:
Wij (Marianda en Hugh) wonen op Muzenlaan 182 en willen iets onder uw aandacht brengen. Indien u hierover een opvatting, vraag of gedachte heeft die u met ons wil delen, horen wij dit heel graag van u. Dit kan per email of per telefoon, zie onze contact gegevens onderaan de brief. De punten die u eventueel ook belangrijk vindt willen wij verder bespreken met de Vereniging van Eigenaren, de Vereniging van Huurders en de Gemeente Heerlen. Wij staan al in contact met al deze drie partijen maar zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak van de bewoners beter werkt.
Vandaag hebben de uitvoerders het einde van het plein-project gevierd - we willen hen snel duidelijk maken dat nog niet alles naar wens is afgerond!

1 - De fontein die het dichtste bij ons gebouw staat in de vijver:
Deze fontein spuit dagelijks dikke stralen omhoog tussen 10:00 - 21:00.
Dhr Joep Van Wijk (beambte verantwoordelijk voor het Van Grunsvenplein uitvoeringsproject) heeft ons verteld dat er ongeveer 30 klachten binnen zijn gekomen: men ervaart bv het geluid als te hard, te hoog, als een scherp geruis, als een eentonig geluid en het dagelijks aanstaan van 11 uur continu als te lang.
De gemeente Heerlen is een onderzoek aan het doen, maar dit betekend niet noodzakelijkerwijze dat ze van plan zijn om bij de omwonenden te inventariseren wat men van het geluid denk. Wij zijn bang dat er te snel conclusies getrokken zullen worden door de gemeente op basis van een beperkt onderzoek. Wij willen dit voorkomen.

2 - De parkeerplaatsen/laden/lossen - Oost en West ingang Ingang Oost - Bereikbaarheid van ingang-Oost voor hulpdiensten, Omnibuzz en bewoners om te laden en te lossen zou blijven bestaan met een formele route aangeduid mbv verkeersborden. Wij hebben tot nu toe, nog niets in die richting gezien. We vinden het heel belangrijk dat deze ingang formeel toegankelijk blijft - vooral vanwege minder validen en ouderen, en voor verhuizers omdat de parkeerplaats achter ons gebouw niet ter beschikking staat voor tijdelijke toegang. Daar komt nog bij dat de lift bij ingang Oost beter toegankelijk is dan die bij West.
Ingang West - Het plan was dat het huidige parkeerbeleid zou gehandhaaft blijven. In het definitieve plan zijn de twee parkeerplaatsen op grondgebied van de VVE rechts van de voordeur geheel verdwenen en twee plaatsen parallel aan hetfietspad (op gemeentegrond) gepland. Dit is ook ook zo uitgevoerd: De oude parkeerplaatsen zijn nu weg, en de oude borden ook. Oppervlakkig gezien, is deze oplossing acceptabel.
Dit is helaas niet het geval denken wij. De twee plaatsen waren voorheen uitsluitend voor bewoners met maximaal een half uur parkeren. Bij de nieuwe plaatsen is dit gereduceerd tot 15 minuten parkeren met parkeerschijf. Ook staat er geen bord dat deze plaatsen alleen ter beschikking staan voor bewoners - tot nu toe schijnt het dat iedereen er mag staan.
Deze plaatsen staan nu niet meer naast, maar achter elkaar. Als er bv een bestelbus van 6-7 meter staat te laden en te lossen, kan er geen tweede auto meer bij. Zo zijn er wel meer scenario’s te bedenken. 

Er is verder geen enkele rekening gehouden met het in- en uit-stappen van mensen in een rolstoel of ouderen:
Ze komen nu meteen of op hetfietspad, of op de uitrit van de parkeergarage terecht met in- en uitstappen. Zowieso moet iedereen die er geparkeerd staat, iedere keer hetfietspad overlopen om bij de voordeur te komen, dat was eerst niet (altijd) nodig. Dit kan gevaarlijke situaties ten gevolge hebben.
 

 Ik wil ook even aangeven dat er een derde thema naar voren is gekomen - het feit dat het hele plein inclusief het voormalige fietspad, nu 'woonerf' is geworden en dat momenteel (ik hoop dat het een fout is!!) auto's mogen rijden op het voormalige fietspad van zowel de kant van t Loon als ook de Geerstraat... Ik ga dit thema ook meenemen in de volgende communicatie ronde. Wij vinden dit onaanvaardbaar - we gaan erop achteruit qua infrastructuur, en dat is niet de bedoeling.
We willen graag binnen een paar dagen een reactie samenstellen met zoveel mogelijk bewoners - we hopen van u te horen. Als u andere zaken ivm het plein-project wil aankaarten horen we het graag .   Email: marianda_quadakkers@hotmail.com 

Het van Grunsvenplein

Van een kil en grijs plein maken
we een aantrekkelijk en groene plek

 Om dit te realiseren brengen we zithoekjes met picknicktafels aan, zit- en loungebanken en voorzien we het plein van aantrekkelijke sfeerverlichting. We plaatsen mooie bomen om meer groen te creëren en te zorgen voor verkoeling in de zomer. We plaatsen daarnaast 6 stroomkasten op het plein zodat evenementen hier gemakkelijk stroom kunnen afnemen.

We brengen internetaansluitingen aan voor kassasystemen,  zodat we beelden kunnen streamen naar de rest van de wereld. Door technische snufjes kunnen we straks de boom- en fonteinverlichting bedienen met onze telefoon.


27-07-2022

𝗪𝗮𝘁 𝗵𝗼𝗼𝗿𝘁 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗣𝗠𝗗-𝘇𝗮𝗸?!Je PMD-zak afgekeurd omdat er verkeerde materialen in zaten? Check wat er wel en niet in hoort! Zo zorg je ervoor dat je afval gewoon opgehaald wordt. Meer weten over PMD en wat ermee gebeurt na inzameling?
Lees verder via https://bit.ly/3b5G3GK
Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Geplaatst op 10-02-2022 door Peter Bovens


Het is vanaf 1 juli 2022 vanuit de bouwregelgeving verplicht om rookmelders in bestaande woningen toe te passen. Het gaat dan om rookmelders die moeten voldoen aan NEN 14604, die in woningen moeten worden toegepast op elke bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, tussen de uitgang van de verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat de rookmelder in de hal van de woning komt te hangen. De rookmelders hoeven onder deze nieuwe regelgeving niet in gemeenschappelijke verkeersruimten te worden toegepast. Het betreft alleen de privé gedeeltes van het appartementengebouw. In het algemeen valt het aanbrengen van rookmelders binnen een woning onder de verplichting van de eigenaar van de woning.

 

Advies van Brandweer Nederland

Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Brandweer Nederland drong al lang aan om rookmelders in bestaande woningen verplicht te stellen. Nu is dat eindelijk zo ver. De Brandweer adviseert nog meer rookmelders op te hangen dan de wet nu voorschrijft, en gaat uit van drie verschillende veiligheidsniveaus: ‘voldoende’, ‘beter’ en ‘best’:      

  • Het eerste veiligheidsniveau voldoende houdt in dat je de rookmelders op elke (woon)verdieping bij voorkeur in de vluchtroute (meestal de hal en overloop) ophangt. Dit is ook per 1 juli 2022 verplicht;     
  • Je bent nog beter beschermd als je de rookmelders ook in alle slaapkamers plaatst;
  • Voor de beste, optimale veiligheid plaats je de rookmelders ook in alle overige ruimtes in je woning waar brand zou kunnen ontstaan.

Lees alles over rookmelders op www.rookmelders.nl(externe link), een initiatief van de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting. 


Aandeel reservefonds voor belastingaangifte

Geplaatst op 10-02-2022 door Wim Kicken


Het is weer de tijd van het jaar dat uw belastingaangifte moet worden ingevuld.
Uw aandeel in het reservefonds kunt (een enkele uitzondering daargelaten) terugvinden via Twinq.

U gaat dan naar het kopje "Mijn pagina" en vervolgens naar "mijn aandeel in het reservefonds". Let er wel op dat u het juiste jaar selecteert.


              Verhuizen of Verbouwen.

 

Boomstammen voor ons gebouw.

 9-9-2021

Onlangs hebben we een vraag gesteld aan de gemeente over de boomstammen op het grasveld voor ons complex. Hier leest u het antwoord van de gemeente.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Beste heer van Duin,

 

Naar aanleiding van onderstaand bericht heb ik telefonisch contact gehad met u om toelichting te geven.

Er worden op dit moment enkele voorbereidende werkzaamheden verricht voor de uitvoering van het Burgemeester van Grunsvenplein.

De boomstammen waarnaar u in onderstaande mail refereert zijn tijdelijk en staan los van het definitieve plan. Op het eigendom van de vve worden in het definitieve ontwerp geen elementen geplaatst. Dit conform eerder gemaakte afspraken.

 

Op korte termijn zal de gemeente Heerlen gaan communiceren over de plannen en werkzaamheden die Op het Burgemeester van Grunsvenplein gaan plaatsvinden. De start van de werkzaamheden staat nu voor begin november gepland.

Tijdens de uitvoering zal de omgeving tijdig worden geïnformeerd door onze aannemer.

 

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons.

De omgevingsmanager namens de gemeente voor dit project is Dhr. Joost van Daal.

 

Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Groet uit Heerlen,

Dave Dumont
Projectmanager