VvE Muzenlaan Woningen

Gemeente Heerlen

t.a.v de heer J. Koch

Postbus 1

6400 AA Heerlen

 

 

Betreft: renovatie Van Grunsvenplein

 

 

Heerlen, 4 november 2020

 

Geachte heer Koch,

 

Enige tijd geleden spraken wij elkaar over de herinrichting van het Van Grunsvenplein. U kondigde toen aan dat er begin oktober een voorlichtingsavond gehouden zou worden waar omwonenden hun zegje konden doen. Die bijeenkomst is helaas door toedoen van coronamaatregelen niet doorgegaan. Wel is er nog een onlinepresentatie geweest over de herinrichting van het Schinkelkwartier Zuid. Daarin was een glimp op te vangen van de nieuwe inrichting van ons plein. Wij willen in deze brief aandacht vragen voor een aantal zaken die wezenlijk zijn voor ons als bewoners.

 

Ten eerste vragen wij aandacht voor de bereikbaarheid van de ingang Oost van ons complex. Deze ingang wordt gebruikt om gebruikers van Omnibuzz op te halen, brandweer en de ambulances van de GGD gebruiken deze ingang aangezien de lift aan de westkant niet geschikt is voor brancards. Ook de bewoners van de oostkant van ons complex parkeren voor deze ingang als er bv koffers moeten worden ingeladen of fietsen op een fietsendrager moeten worden gehesen. Op de tekeningen die we gezien hebben lijkt dit onvoldoende mogelijk.

 

Bij veel verhuizingen in ons complex wordt gebruikt gemaakt van een ladderlift die dan voor het gebouw ter hoogte van het appartement staat. Bij de herinrichting moet dat mogelijk blijven.

 

Wat betreft de beplanting voor ons gebouw betreft het volgende. In het verleden hebben er wel eens hoge bomen voor ons gebouw gestaan. Dat had tot gevolg dat op veel balkons de bewoners de zomer doorbrachten achter een dik groen gordijn. Dat dit hun woongenot beperkte zal duidelijk zijn. Wij dringen er dan ook op aan de beplanting zodanig te doen dat de bladerenkroon het zicht, ook van de lagere balkons, niet zal beperken.

 

Tussen de inrit van de parkeergarage onder het plein en de vijver stond een dansvloer voor breakdance ingetekend. In het verleden hebben we kennis kunnen nemen wat dat betekent toen IBE het plein gebruikte. Het betekent onder andere harde muziek van een genre dat de veelal oudere bewoner van de Muzenlaan onaangenaam aandoet. Wij dringen er dan ook bij u op aan dit onderdeel te verplaatsen (Pancratiusplein, Betaplein?) of te laten vervallen.

 

Op het plein zou ruimte moeten komen voor Urban Sports. U noemde het terrein van de voormalige glasfabriek als voorbeeld. Nu komen veel van onze bewoners daar regelmatig langs. Wij constateren dat dit terrein vrijwel nooit wordt gebruikt voor sport maar wel voor het uitlaten van honden. Wij hebben dan ook grote twijfels aan het nut van een dergelijke voorziening en vrezen dat het een hangplek wordt voor jongeren.

In het verleden zijn rondom ons complex hekken geplaatst om overlast van zwervers, junks en dealers in het parkje achter ons complex tegen te gaan. Wij willen u erop wijzen dat voor ons het weghalen van deze hekken onbespreekbaar is. Het openstellen van dit “Muzenparkje” is voor ons onaanvaardbaar en wij zullen ons dan ook met alle middelen hiertegen verzetten.

 

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet

VvE Muzenlaan Woningen

 

Bert van Duin                                     Jo Piefer

Voorzitter                                           Bestuur
-------------------------------------------------------------------------

Antwoord gemeente Heerlen

Van: Laeven, Linda
Verzonden: donderdag 5 november 2020 17:17
Aan: Bert van Duin
Onderwerp: Reactie op videoboodschap burg van Grunsvenplein

 

Beste meneer van Duin,

We hebben uw reactie namens de VvE Muzenlaan woningen ontvangen.

bedankt voor uw reactie, tot 20 november a.s. verzamelen wij alle vragen, opmerkingen en suggesties en zullen daar vervolgens op reageren.

Met vriendelijke groeten,

Linda Laeven

 

Groet uit Heerlen,

Linda Laeven
Project ondersteuner


Info video  01-11-2020     

Informatiebijeenkomst bestemmingsplan Schinkelkwadrant zuid


Geplaatst op 23-09-2020 door Sharon Winthagen
Het is u vast niet ontgaan dat Bovens Bouwadvies gaat verhuizen. Per 23 oktober zullen wij naar ons nieuwe (gerenoveerde) pand vertrekken. Wij zeggen Kerkrade vaarwel en verhuizen naar Heerlen.
Wij betrekken kantoor-units in Mijn-Werk : https://www.mijnwerk-heerlen.nl/


Ons nieuwe adres is:
Benzenraderweg 1 (kamer 12 & 13)
6411 EC Heerlen


Fiets Box

 

Ja, ik heb interesse om mijn fiets 

 in een dergelijke kluis te stallen. 

Neem dan contact op met 

Bert van Duin.


Update 14-08-2020

Geachte bewoner,
 *** Deze brief is verzonden aan alle eigenaren ***
Wij hebben geconstateerd dat er op verschillende balkons gebarbecued wordt.           
Wij willen u erop wijzen dat dit niet is toegestaan.
Het Huishoudelijk Reglement is hier duidelijk over:

Het gebruik van open vuur (w.o. ook te verstaan de barbecue) op de balkons is niet toegestaan als mede het roken van softdrugs daar dit zeer hinderlijk kan zijn voor de omwonenden.

Wij verwachten dan ook dat iedere bewoner zich hieraan zal houden.
Indien u uw appartement verhuurt verzoeken wij u dit bericht door te geven aan uw huurder(s).

 
Met vriendelijke groet,

Namens VvE Muzenlaan Woningen 

26-06-2020

Geachte ,
Wij hebben belangrijk nieuws voor u. Met ingang van 1 juli 2020 is vb&t vastgoedmanagement niet meer de beheerder van uw huurwoning en/of parkeerplaats. Vanaf dan kunt u met al uw vragen, service- en reparatieverzoeken terecht bij Heimstaden.
Wie is Heimstaden?
Zoals u wellicht weet, is Heimstaden de eigenaar van uw huurwoning en/of parkeerplaats. Vb&t vastgoedmanagement verzorgde hierbij het beheer in opdracht van deze organisatie.
Heimstaden is een van oorsprong Scandinavische woningverhuurder die het leven van zijn huurders comfortabeler wil maken – en tegelijkertijd een bijdrage wil leveren aan een duurzamere toekomst.
Heimstaden staat graag zelf in contact met zijn klanten, om zo beter te weten wat onder hen leeft. Vb&t vastgoedmanagement heeft in de afgelopen maanden daarom intensief met Heimstaden samengewerkt om het beheer van de woningen op 1 juli 2020 naadloos te kunnen overdragen.
Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 juli kunt u bij Heimstaden terecht voor al uw vragen en verzoeken met betrekking tot uw huurwoning en/of parkeerplaats. Heimstaden is op onderstaande manieren te bereiken.

E-mail: service@heimstaden.nl
Selfservice/website:
service.heimstaden.nl
Telefoon: 020 723 0920
Postadres: Herikerbergweg 328, 1101 CT, Amsterdam Zuidoost

13-06-2020

 Verwarmingssysteem 

Beste medebewoner,

enige tijd geleden is de firma Ubica gevraagd ons verwarmingssysteem na te kijken en adviezen te geven hoe het systeem geoptimaliseerd kan worden. Daarvoor heeft Unica een tijdspad aangeven dat ik heb bijgesloten. Her is puur ter informatie.


Met vriendelijke groet  Bert van Duin