20-08-2020 

Wie is er aansprakelijk bij brand in een VvE?

Als er brand ontstaat in een flatgebouw dan kan dat ernstige gevolgen met zich meebrengen. Het kan overslaan naar de buren en mensenlevens kunnen daarbij in gevaar komen. Wanneer je in hetzelfde gebouw woont als andere mensen kun je helaas niet altijd voorkomen dat er brand uitbreekt. Zelfs niet als je zelf nog zo je best doet om dat te voorkomen.


14-08-2020                                                                                     Instructies, regels bij verbouwingen / verhuizingen 

 Indien u gaat verhuizen of u gaat het appartement verbouwen, verzoeken wij u nadrukkelijk zorg te dragen voor orde en netheid in de algemene ruimtes. U, als eigenaar/bewoner, bent verantwoordelijk voor de verhuis- en verbouwing-activiteiten en bent dan ook aansprakelijk als er schade of overlast ontstaat.