Wel of geen btw betalen voor uw gehuurde parkeerplaats.

                                      Voerverbod voor dieren in delen van de stad Heerlen

 

29 september 2020:
Vogels, watervogels en knaagdieren mogen niet meer worden gevoerd in Heerlen-Centrum, op het Tempsplein en het De Hesselleplein en bij de vijvers in Meezenbroek, kasteel Hoensbroek en de Droomvijver. BOA’s gaan hier vanaf 1 oktober streng op toezien.

Ze zullen niet direct een boete opleggen. Maar als blijkt dat mensen blijven doorgaan met voeren, kan het bedrag van een boete oplopen tot 140 euro.

Op verschillende plaatsen in de stad is steeds vaker sprake van overlast door duiven, eenden, ratten en muizen. Eén van de oorzaken hiervan is dat inwoners deze dieren steeds vaker voeren. De hoeveelheid voer die wordt aangeboden is zo groot, dat inmiddels sprake is van overlast door de dieren. 


20-08-2020 

Wie is er aansprakelijk bij brand in een VvE?

Als er brand ontstaat in een flatgebouw dan kan dat ernstige gevolgen met zich meebrengen. Het kan overslaan naar de buren en mensenlevens kunnen daarbij in gevaar komen. Wanneer je in hetzelfde gebouw woont als andere mensen kun je helaas niet altijd voorkomen dat er brand uitbreekt. Zelfs niet als je zelf nog zo je best doet om dat te voorkomen.


14-08-2020                                                                                     Instructies, regels bij verbouwingen / verhuizingen 

 Indien u gaat verhuizen of u gaat het appartement verbouwen, verzoeken wij u nadrukkelijk zorg te dragen voor orde en netheid in de algemene ruimtes. U, als eigenaar/bewoner, bent verantwoordelijk voor de verhuis- en verbouwing-activiteiten en bent dan ook aansprakelijk als er schade of overlast ontstaat. 

 

             20-07-2020

Wijzigingen in contactgegevens doorgeven aub!

Geplaatst op 20-07-2020
Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer?
Geef dit dan ook door bij de beheerder.

Stuur een mail naar info@bovens-bouwadvies.nl 
en wij passen het voor u aan.

Huisdieren 

Huisdieren.

De eigenaar van het huisdier moet altijd eventuele verontreinigingen veroorzaakt door het dier meteen opruimen dus ook op het achter gelegen parkeerterrein.

Voor het houden van huisdieren wordt in principe toestemming verleend. 

Indien een huisdier echter regelmatig de gemeenschappelijke ruimten verontreinigt, zal het bestuur de toestemming kunnen intrekken c.q. tegen de eigenaar van de betreffende dieren kunnen  optreden.

In de gemeenschappelijke ruimten dienen huisdieren aan de lijn te worden gehouden. Zij dienen ten allen tijde worden begeleid door een daartoe in staat te achten persoon.


Besturen VvE en HBV  Muzenlaan

 

 

Onze    BOA

 

De BOA van bureau handhaving richt zich vooral op de aantasting van de leefbaarheid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s. 

 

Heerlen Centrum heeft naast een wijkagent (Roger Kusters) ook een eigen BOA. Het is de heer Jo Staats. Hem kunt u mailen of bellen als u klachten heeft.

Mail: j.staats@heerlen.nl

Bel: 14045

Onze  wijkagent

 Heerlen Centrum heeft een wijkagent Roger Kusters  Hem kunt u bellen als u klachten heeft. 


Algemeen nummer  0900 - 8844

Werkgebied    Heerlen-Centrum