09-07-2020


Meldpunt eenzaamheid


In Heerlen is gisteren 09-07-2020 Meldpunt eenzaamheid van start gegaan. Dat is er niet alleen voor iedereen die eenzaam is, maar ook voor mensen die anderen willen helpen of eenzaamheid signaleren.

Heerlen hoopt vervolgens iets aan de geconstateerde eenzaamheid te kunnen doen door inwoners met de juiste personen in contact te brengen, laat wethouder Adriane Keulen (OPH, Ouderenbeleid) weten. Eenzaamheid is een speerpunt in haar beleid, omdat het doorgaans zo'n grote impact op het welbevinden en de gezondheid heeft.

Meldpunt Eenzaamheid Heerlen is bereikbaar via 045-5604004 (ma t/m vrij van 8.30-17.00 uur)


 

Wijzigingen in contactgegevens doorgeven aub!

Geplaatst op 20-07-2020
Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer?
Geef dit dan ook door bij de beheerder.

Stuur een mail naar info@bovens-bouwadvies.nl 
en wij passen het voor u aan.

 Indien u gaat verhuizen of u gaat het appartement verbouwen, verzoeken wij u nadrukkelijk zorg te dragen voor orde en netheid in de algemene ruimtes. U, als eigenaar/bewoner, bent verantwoordelijk voor de verhuis- en verbouwing-activiteiten en bent dan ook aansprakelijk als er schade of overlast ontstaat. 

WOZ-waarde

Gemeenten rekenen een te hoge WOZ-waarde voor appartementen, omdat zij de VvE-reserve meenemen in de WOZ-bepaling. Ten onrechte. Resultaat: eigenaren betalen structureel teveel belasting over hun WOZ-waarde.

Gemeenten nemen ten onrechte het aandeel in de VVE-reserve mee in de waardebepaling van een woning, zo constateert Previcus Vastgoed in de aflevering van Kassa zaterdagavond. Het vastgoedbedrijf dat taxaties controleert werd vorig jaar 

in het gelijkgesteld door het Hooggerechtshof in Den Haag.


Het probleem is omvangrijk, want het gaat om praktisch alle gemeenten die dezelfde fout maken. ,,Tot nu toe heb ik nog geen gemeente meegemaakt waar het goed gaat’’, zegt Michel Uyen, directeur van Previcus Vastgoed. ,,Het is voor gemeenten lastig om dit goed te doen. Ze krijgen van het kadaster verkoopcijfers aangeleverd op basis waarvan ze de WOZ-beschikking vaststellen. Eigenlijk zouden ze moeten gaan graven naar het VvE-aandeel in de koopsom en de WOZ-beschikking daarop corrigeren, maar dat kost tijd en moeite. Het gaat al jaren op deze manier.’’

Belasting

Voor het bepalen van de WOZ-waarde worden appartementen standaard vergeleken met drie recent verkochte woningen uit de buurt, alleen die verkoopprijs is altijd inclusief het potje van de VvE. Het gaat gemiddeld om 5000 tot 6000 euro overwaarde per appartement. ,,Al kan het ook 1000 of 14000 zijn, die bedragen kunnen redelijk uit elkaar liggen’’, zegt Uyden.

De te hoge WOZ-beschikking betekent dat huiseigenaren structureel teveel belasting betalen, maar het tikt in heel veel meer belastingen door. ,,Dan praat je over de inkomstenbelasting en waterschapsheffing, maar er zijn nog meer belangen gekoppeld aan de WOZ-waarde.”

Stel je bent eigenaar van een appartement, dan moet je geld reserveren voor groot onderhoud van het pand. Dat gaat naar het potje Vereniging van Eigenaars (VvE). ,,Dat is lang geleden zo bepaald en daar is niets mis mee. Alleen het bepalen van de WOZ-waarde moet wettelijk gezien zonder het VvE-reservebedrag. En dat gebeurt nu niet.”

Huiseigenaren

Het zijn de eigenaren van appartementen die moeten opletten. Dat geldt ook voor eigenaren die geen bijdrage betalen aan de VvE. De WOZ-beschikking komt per slot van rekening tot stand door de vergelijking met referentieappartementen. Op dit moment zijn er 1,2 miljoen particuliere appartementseigenaren. En de kans is groot dat het mis gaat, benadrukt Uyen.

Een te hoge WOZ-waarde kan ook voordelig zijn, lijkt het misschien. ,,Dat lees je weleens’’, zegt Uyen. Maar de voordelen zijn eigenlijk beperkt, meent hij. ,,Bij de verkoop van een woning letten kopers niet op de WOZ-waarde. De verkoopprijs van je huis wordt uiteindelijk bepaald door de markt en hoeveel vraag er is.’’

Advies

Eind februari ontvangen de meeste appartementseigenaren de jaarlijkse gemeentebelastingen inclusief WOZ-beschikking. Het advies voor huiseigenaren is om de WOZ-waarde goed te controleren. ,,Vraag een taxatieverslag op bij de gemeente. In dat verslag zie je wat er aan reserves is opgenomen. Dat kan lastig zijn voor mensen, dus schakel desnoods de hulp van een expert in.”

Als de WOZ-beschikking is inclusief het VvE-reservebedrag, dan kun je bezwaar maken. De gemeente moet daar officieel gehoor aan geven, maar kan het ook afwijzen. Op dit moment hebben honderden appartementseigenaren zich gemeld, omdat hun WOZ-waarde volgens hen te hoog is, of omdat de gemeente hun bezwaar onterecht heeft afgewezen.

Bezwaar-maken via deze link

Huisdieren 

Huisdieren.

De eigenaar van het huisdier moet altijd eventuele verontreinigingen veroorzaakt door het dier meteen opruimen dus ook op het achter gelegen parkeerterrein.

Voor het houden van huisdieren wordt in principe toestemming verleend. 

Indien een huisdier echter regelmatig de gemeenschappelijke ruimten verontreinigt, zal het bestuur de toestemming kunnen intrekken c.q. tegen de eigenaar van de betreffende dieren kunnen  optreden.

In de gemeenschappelijke ruimten dienen huisdieren aan de lijn te worden gehouden. Zij dienen ten allen tijde worden begeleid door een daartoe in staat te achten persoon.


Besturen VVE en HBV  Muzenlaan

 

 

Onze    BOA

 

De BOA van bureau handhaving richt zich vooral op de aantasting van de leefbaarheid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s. 

 

Heerlen Centrum heeft naast een wijkagent (Roger Kusters) ook een eigen BOA. Het is de heer Jo Staats. Hem kunt u mailen of bellen als u klachten heeft.

Mail: j.staats@heerlen.nl

Bel: 14045


Onze  wijkagent

 


 

Heerlen Centrum heeft een wijkagent Roger Kusters  Hem kunt u bellen als u klachten heeft. 


Algemeen nummer  0900 - 8844


Werkgebied    Heerlen-Centrum